Glava

Miljøvennlig case, med isolasjon som produkt

Mål
Promotering av isolasjonsprodukter
Produkter
Digital reklame
Innholdsproduksjon
Strategi
Native advertising
Video
Branded content
Les mer
CASET

Galava ønsket å fremheve produktegenskapene og fordelene til isoleringsproduktene deres. Vi snakket med en kunde av Glava der isolasjon bidrar til miljøvennlighet.

12,5%
CTR i sak
2m 20s
Gjennomsnittlig lesetid

Fremtidens skip vil spare miljøet ved å veie mindre

Elektrifisering av den maritime bransjen er i full gang. Dette er en prosess som har skutt fart de siste årene, og er på mange måter en revolusjon i bransjen. Norge er et foregangsland når det gjelder batteri- og hybridskip, og det er blant annet batteridrevne ferger som er tatt i bruk i norske fjorder. Batterifergen Ampere som trafikkerer Sognefjorden var den første.

Skip som sightseeing-båten Future of the Fjords viser frem norsk natur fra sin beste side, uten å støye eller forurense.

Hybridferger sparer miljø

Slik vil Color Hybrid legge til kai - på batteridrift.  Foto: Arild Danielsen/Plompmozes

Det å satse på elektriske og hybride fartøy er fordelaktig på mange måter. Først og fremst har det stor betydning for miljøet. Skipsfart i dag bidrar til utslipp av SOx, NOx og PM, samt CO2. Satsning på elektrisk drift vil redusere dette i veldig stor grad. I tillegg er driften mer økonomisk enn rene dieseldrevne ferger, og komforten for passasjerene økes.

Hybride løsninger egner seg bedre for skip som opererer over lengre strekninger, og verdens hittil største hybride passasjerferge, som bruker batterier under deler av seilasen, vil i løpet av 2019 settes i drift mellom Sandefjord og Strømstad i Sverige.

les saken
TJENESTER