Video i markedsføring for B2B - hvor lang skal den være?

January
//
Markedsføring

Bruken av video i markedsføring har blitt en av de foretrukne måtene å markedsføre et produkt eller tjeneste. Dette er ikke ukjent i B2C, men den siste tiden har B2B-markedet begynt å ta video mer og mer i bruk.

KARL MYRVANG

Video i markedsføring åpner muligheten for mye mer enn det tekst og bilder kan. En av de største fordelene med video er selve opplevelsen, ettersom fokuset og fortellerteknikken er opptil produsenten selv. Video bruker både lyd og bilde som bærere av et budskap, og er derfor en av de mest effektive måtene å få frem et budskap.


I følge en studie mener 62% av B2B-markedsførere at video blir et prioritert medie for markedsføringen. Video er ikke bare video, og som markedsfører er det viktig å tenke på plassering og formål. Video som et medie kan komme i mange former, både korte og lange - og hvordan man velger å produsere videoen kommer an på formålet.

Korte videosnutter for å spre enkle budskap, eller gjøre innsalg

Korte videosnutter er effektivt dersom seeren har kort oppmerksomhetsspenn i øyeblikket videoen vises. Det enkleste eksempelet er i reklamevideoer og sosiale medier-videoer. Her ønsker man å få frem budskapet i de første 3-7 sekundene, og lede seeren videre, gjerne til en nettside eller landingsside.

Korte videosnutter kan også brukes for å supplere andre medier, som for eksempel tekstartikler. De korte snuttene kan da brukes for å illustrere noe som blir for komplekst eller komplisert for det skrevne ord. Her bruker man “show don’t tell”-prinsippet.


Lange videoer passer for opplæring, informasjon eller dybdemateriale med høy interesse

Lengre videoer bør gå mer i dybden. Antagelsen for å lage lengre videoer er at interessenivået til seeren er såpass høyt at de velger å konsumere innholdet i sin helhet – uten andre distraksjoner. Disse videoene ligger gjerne på nettsiden eller på en bedrift sine egne kanaler.

I lengre videoer får man muligheten til å presentere informasjon og budskap i en litt mer én-til-én. Seeren har gitt deg sin oppmerksomhet, og videoen bør være spennende eller interessant nok til å holde dette hele veien til slutten.

Med god fortellerteknikk og riktig drivkraft i video så kan man gi seeren en følelse av at de opplever noe på førstehåndsbasis, selv om det kun er virtuelt. Gode visuelle bilder vil gi seeren mulighet til å forstå, tilegne seg og prosessere informasjon på en helt annen måte enn det tekst og stillbilder kan gjøre.

Lange videoer er bra, men det er også en høy terskel for å se 30 minutter lange videoer. Derfor er vårt tips å holde det så kort som mulig, og eventuelt dele opp disse videoene dersom det er mye informasjon som skal konsumeres.


Location, location, location!

Nå mener jeg ikke location som i "hvor" det skal filmes, men heller "hvor" den skal distribueres. (Selv om også location-location er viktig...)

En ting man ikke må glemme er videoformatet. Ikke bare for historiefortellingen, men også for markedsføringen. Her må man tenke hvor innholdet skal vises og distribueres, hvilken type enhet seeren bruker, hvor mye seeren vet fra før, og til og med en tanke om hvor seeren er rent fysisk.


I sosiale medier gir det for eksempel mening å ha kvadratiske eller høydeformat-videoer, for å kunne dekke mest mulig skjermareal. Dette åpner for nye utfordringer for de som lager videoen, og en tanke om hvor videoen skal distribueres er derfor veldig viktig.

Dersom man tror at mobil og sosiale medier vil være hoveddriveren for video, blir visuelle elementer som undertekst nesten obligatorisk. Det er viktig at seeren kan se og forstå budskapet uten lyd dersom de f.eks. er på bussen, uten hodetelefoner.


Materialet kan brukes i mange former

Man trenger ikke nødvendigvis å velge mellom kort og lang video, eller firkantet eller stående video. En kombinasjon av dette, med forskjellige mål er å foretrekke. Hvis du tar en filmtrailer som eksempel, så er dette en snutt på 1 minutt, som gir deg lyst til å se en film på 1,5 timer. Det samme prinsippet kan brukes i markedsføring.

Selv om man kan klippe om, og lage nye formater burde man likevel tenke over hvilket format som er hovedformatet. Dette må kommuniseres til de som lager videoen, slik at de viktigste elementene kommer med. Dersom man for eksempel klipper om en horisontal video til stående, så vil mange elementer forsvinne fra bildet.

Videoformatet har endret seg masse i løpet av kort tid. Det var kanskje lettere da all videoreklame var på TV i angitte spotter - men kombinasjonen av digital markedsføring og videoproduksjon kan gi langt bedre resultater.

siste artikler

SE ALLE ARTIKLER